fbpx

GDPR og Personvern

Norsk Kjøkkenfornying personvernerklæring

Norsk Kjøkkenfornying gjør sitt ytterste for å beskytte dine personopplysninger. Denne erklæringen forklarer hvordan Norsk Kjøkkenfornying samler inn og bruker personopplysninger. Den informerer også om dine rettigheter i forhold til oss.

Du kan alltid ta kontakt med oss ved spørsmål om personvern og personopplysninger ved å sende en e-post til post@norsk-kjokkenfornying.no.

Når du benytter deg av Norsk Kjøkkenfornyings tjenester, godkjenner du personvernerklæringen og vår bruk av personopplysninger. Du godkjenner også at Norsk Kjøkkenfornying bruker elektroniske kommunikasjonskanaler til å sende deg informasjon. Det er viktig at du leser og forstår personvernerklæringen før du bruker våre tjenester.

For å kunne tilby våre tjenester, slik som våre  nettsider, er vi nødt til å bruke personopplysningene dine slik vi beskriver nedenfor. Vi gjør dette med største mulige hensyn til å beskytte dine opplysninger.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Informasjon du gir oss.

Du kan, indirekte eller direkte, gi oss informasjon om deg selv på mange måter, slik som når du sender inn et skjema for gratis befaring, bruker våre nettsider eller andre tjenester der du oppgir personopplysninger. Dette kan være:

  • Personlig informasjon og kontaktinformasjon– navn, organisasjonsnummer, omsetning, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer, osv

Informasjon vi samler inn om deg. Når du bruker våre tjenester kan vi samle inn følgende informasjon:

  • Personlig informasjon og kontaktinformasjon– navn, fødselsdato, personnummer, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer, osv.
  • Informasjon om varer/tjenester– detaljer om varene du kjøper
  • Informasjon om enheten– f.eks. IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform og skjermoppløsning.

Personnummer er ekstra sensitiv data som vi håndterer med stor forsiktighet. Personnummer brukes av Norsk Kjøkkenfornying AS kun ved kreditt sjekk på visse type kjøp.

Informasjonen du gir oss, samt informasjonen om varer/tjenester er vanligvis påkrevd for å inngå et avtalefestet forhold med oss. Resten av informasjonen vi samler inn er vanligvis nødvendig til andre formål, som forklares nedenfor.

Hva gjør vi med informasjonen?

Tilbyr, utfører og forbedrer våre tjenester. 

Alle opplysninger brukes til å tilby, utføre og forbedre Norsk Kjøkkenfornyings tjenester. Norsk Kjøkkenfornying behandler personopplysninger til følgende formål, basert på følgende juridiske grunnlag:

FormålJuridisk grunnlag (“Hvorfor er det nødvendig å samle inn informasjonen”)Automatisk avgjørelse (J/N)
For å bekrefte din identitet og bekrefte dine personopplysninger og kontaktinformasjonOppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor degJ
For å administrere din betaling og forholdet til deg som kunde, f.eks for å oppfylle våre forpliktelser mot deg som følge av eventuelle avtalemessige forhold mellom deg og oss, og for å gi deg informasjon, produkter og tjenester du ber oss om.Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor degJ
For å bedømme hvilke betalingsmåter vi kan tilby deg, for eksempel ved å gjøre eksterne og interne kredittsjekkerOppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg i overenstemmelse med gjeldende loverJ
For kundeanalyse og administrasjon av Norsk Kjøkkenfornyings tjenester, samt for intern drift slik som feilsøking, dataanalyse, testing, undersøkelser og statistiske formål.Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg og sikre våre egne legitime interesserJ
For å forsikre at innhold presenteres mest mulig effektivt for deg og enheten du bruker.Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor degJ
For å forhindre misbruk av Norsk Kjøkkenfornyings tjenester som del av vårt arbeid for å holde tjenestene våre trygge og sikre.Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg i overenstemmelse med gjeldende loverJ
For å gjennomføre risikoanalyser, forhindre misbruk og risikohåndteringOverholde gjeldende lover og sikre våre egne legitime interesserJ
   

Kommunisere med deg.

Norsk Kjøkkenfornying kan også bruke dine opplysninger for å sende deg periodiske nyhetsbrev og annen kommersiell informasjon på vegne av Norsk Kjøkkenfornying. Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke for disse formål ved å sende en e-post til post@norsk-kjokkenfornying.no.

Hvem kan vi dele informasjonen med?

Vi kan overføre eller dele informasjonen om deg til utvalgte tredjeparter, som listes nedenfor. Vi tar alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske hensyn for å sikre at informasjonen om deg behandles sikkert og beskyttes i tilstrekkelig grad når den overføres eller deles med slike utvalgte tredjeparter.

Leverandører og underleverandører.

Norsk Kjøkkenfornying kan overføre informasjon om deg til leverandører og underleverandører for å utføre våre avtalefestede forpliktelser overfor deg, og til andre formål som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Kredittopplysningsbyråer og lignende leverandører.

Dine personopplysninger kan deles med kredittopplysningsbyråer og leverandører av lignende tjenester for å bedømme din kredittverdighet når du søker om å betale med en av Norsk Kjøkkenfornyings betalingsmåter, og for å bekrefte din identitet og adresseinformasjon.

Myndigheter.

Norsk Kjøkkenfornying kan oppgi nødvendig informasjon til myndigheter slik som politiet, skattemyndigheter eller andre myndigheter dersom vi er pålagt dette ved lov eller om du har samtykket til det.

Avhendelse.

I følgende situasjoner kan Norsk Kjøkkenfornying dele personopplysninger med en tredjepart:

  • Dersom Norsk Kjøkkenfornying selger eller kjøper virksomheter eller eiendeler, kan personopplysninger deles med den potensielle kjøperen eller selgeren av slik virksomhet eller eiendeler.
  • Dersom Norsk Kjøkkenfornying eller en vesentlig del av Norsk Kjøkkenfornyings eiendeler blir kjøpt av en tredjepart, kan personopplysninger om Norsk Kjøkkenfornyings kunder utleveres og deles.

Hva gjør vi IKKE med personopplysningene dine? Vi kommer ikke til å selge dine personopplysninger til tredjepart uten at vi har din tillatelse.

Hvor lagrer vi personopplysninger?

Vi gjør alltid vårt ytterste for å behandle personopplysninger innenfor EU/EEA. Opplysninger kan imidlertid i visse tilfeller bli overført til, og behandlet i, et sted utenfor EU/EEA hos en leverandør eller underleverandør. Ettersom Norsk Kjøkkenfornying er forpliktet til å alltid beskytte dine opplysninger, vil Norsk Kjøkkenfornying ta alle juridiske, tekniske og organisatoriske hensyn for å sikre at informasjon om deg behandles sikkert og beskyttet i tilstrekkelig grad sammenlignet med, og i tråd med, sikkerhetsnivået som gjelder innenfor EU/EEA.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg, og som det er påkrevd i henhold til lovfestede lagringstider. Når vi lagrer personopplysninger til andre formål, slik som for å oppfylle lover om regnskapsføring og forskrifter om kapitalkrav, lagrer vi personopplysningene bare så lenge det er nødvendig og/eller påkrevd ved lov for hvert formål.

Dine rettigheter til tilgang, endring og sletting

  • Rett til tilgang. Du kan be om en utskrift av personopplysningene du vil se, og verifisere de opplysningene vi har om deg. Det koster ingenting å få en slik utskrift.
  • Rett til endring. Du har rett til å korrigere feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv.
  • Rett til sletting (“retten til å bli glemt”). Du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige til det formålet de ble samlet inn for.

Hva med informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi?

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å kunne tilby en skreddersydd opplevelse på nettet. For detalj om hvordan Norsk Kjøkkenfornying bruker informasjonskapsler og lignende, se “cookies”.

Kontakt oss

Norsk Kjøkkenfornying AS er registrert i det norske foretaksregisteret med organisasjonsnummer 984 418 205, med hovedkontor Romedalsvegen 18, 2335 Stange, Norge.

Norsk Kjøkkenfornying er ansvarlig enhet for behandling av dine personopplysninger slik det er beskrevet ovenfor. Norsk Kjøkkenfornying er underlagt norsk lov om personvern.

Denne personvernerklæringen ble senest oppdatert 28.01.2022.